Telesto jest gotowe na RODO.

Telesto | GDPR Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) chroni podstawowe prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób w Unii Europejskiej.

Utrzymujemy najsurowsze zasady ochrony danych i prywatności dla naszych klientów, w tym przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


Usługi Telesto są zgodne z RODO.

Mając klientów w niemal każdym kraju na świecie, przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Ochrona informacji naszych klientów i danych ich użytkowników jest naszym priorytetem numer jeden w Telesto. Jako podmiot przetwarzający dane nieustannie pracujemy nad zapewnieniem naszej ciągłej zgodności z RODO.


Jakie kroki podjęło Telesto zgodnie z wymogami RODO?

Przeszliśmy gruntowny przegląd zgodności z RODO i podjęliśmy wszystkie wymagane kroki, aby zapewnić ochronę wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niektóre z kroków, które podjęliśmy w celu uzyskania zgodności z RODO, obejmują:

 • Zaktualizowaną informację o ochronie prywatności zgodną z RODO

  Mamy również zaktualizował naszą Politykę prywatności, aby była zgodna z RODO. Nasza nowa Informacja o polityce prywatności zapewnia przejrzystość i informuje osoby, których dane dotyczą, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Telesto, komu są one udostępniane i jak długo Telesto przechowuje te dane osobowe.

 • Przechowywanie danych

  Umożliwienie naszym klientom odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w celu skorzystania z ich praw do prywatności oraz usuwanie lub anonimizowanie danych analitycznych użytkowników po usunięciu użytkownika. Wdrożyliśmy również nowe Harmonogramy przechowywania danych, aby zapewnić, że dane osobowe są przechowywane tylko przez ten okres i bezpiecznie usuwane po upływie okresu przechowywania.

 • Planowanie reakcji na naruszenie danych

  Zbieramy minimalną ilość danych osobowych, aby zmniejszyć ryzyko i wpływ jakiegokolwiek naruszenia danych osobowych dla naszych użytkowników.

 • Recenzja naszych procesorów

 • Podczas sprawdzania zgodności sprawdziliśmy również wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające, z których korzystamy, aby upewnić się, że oferują one również ochronę danych wymaganą przez RODO.

 • Eksport danych osobowych

  Zgodnie z przepisami RODO klienci Telesto mogą zażądać eksportu wszystkich danych osobowych powiązanych z ich kontem. Aby poprosić o eksport danych, skontaktuj się z support@telesto.app.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o RODO?

Dodatkowe informacje jest dostępny na oficjalnej strony internetowej Unii Europejskiej dotyczącej RODO.