Prognozowanie Zapotrzebowania na Zapasy

Inventory demand forecasting

Co to jest prognoza dotycząca zasobów reklamowych?

Prognozy zapasów pomogą Ci oszacować przyszły popyt na Twoje produkty w krótkim, średnim lub długim okresie i jest to podstawowa część każdej udanej operacji planowania zapasów.
Znajomość tych prognoz z wyprzedzeniem pozwoli Ci usprawnić obsługę klienta, kontrolę zapasów i zarządzanie wydajnością.

Moglibyśmy prognozować dane dotyczące kosztów w modelu kontroli zapasów; są to prognozy kosztów, które będą obowiązywały w przyszłości, gdy przyjdzie czas na złożenie zamówienia. Kolejnym obszarem do prognozowania jest czas realizacji, który generalnie się skraca. Cokolwiek zdecydujemy się prognozować, pamiętaj o tych podstawowych zasadach:

  • Prognoza będzie dokładniejsza w krótkim okresie. Im dalej się posuwasz, tym mniej jesteś dokładny.
  • Prognoza będzie błędna. Wystąpi błąd prognozy i niezbędna jest znajomość tego procentu.
  • Prognoza nie zastępuje rzeczywistego popytu.

Rodzaj prognoz

Istnieje tak wiele sposobów prognozowania i różnych rzeczy do prognozowania, że żadna pojedyncza metoda prognozowania nie jest zawsze najlepsza. Musimy wybrać metodę, która odpowiada naszym potrzebom. W obu przypadkach musimy wybrać jeden na podstawie czasu:

  • Długoterminowe prognozy dotyczą kilku lat do przodu
  • Prognozy średnioterminowe dotyczą okresu od trzech miesięcy do roku
  • Prognozy krótkoterminowe obejmują kilka następnych tygodni

Prognozę można oprzeć na kilka sposobów. Mogą one opierać się na danych historycznych lub subiektywnych szacunkach. Zastosowana metoda prognozowania będzie zależała od dostępnych źródeł danych. Jeśli istnieje wiarygodna historia popytu na produkt, może to być źródło prognozowania.

Techniki prognozowania

Jak już wspomniałem, istnieje kilka technik obliczania prognoz. Omówiliśmy już technikę ekonomicznej ilości zamówienia w szczegółowo w przeszłości, która określi, ile produktów musisz kupić w danym momencie. W tym poście krótko przeanalizujemy te najczęściej używane, które wykorzystują dane historyczne.

Trzy opisane poniżej metody wykorzystają te same dane historyczne z ostatnich trzech miesięcy (październik, listopad i grudzień 2022 r.) do prognozowania kolejnych trzech miesięcy w 2023 r.

Zobaczmy pierwszą metodę…

Średnia ruchoma

Metoda średniej ruchomej to proste obliczenie średniej. Ta technika uśrednia określoną przez użytkownika liczbę miesięcy w celu prognozowania zapotrzebowania na następny miesiąc.

październik 2022 114
listopad 2022 119
grudzień 2022 137
styczeń 2023 ? 114 + 119 + 137 = 370, 370 / 3 = 123
luty 2023 ? 119 + 137 + 123 = 379, 379 / 3 = 126
marzec 2023 ? 137 + 123 + 126 = 379, 386 / 3 = 129

Ważona średnia krocząca

Ważona średnia ruchoma pozwala przypisać wagi do danych historycznych. Ta metoda sprawdza się lepiej w przypadku prognoz krótkoterminowych dla dojrzałych produktów.

Uwaga: Przypisane wagi muszą wynosić 1,00, przy czym największą wagę mają najnowsze dane. W tym przykładzie załóżmy, że wagi to: 0,6, 03 i 0,1

październik 2022 114
listopad 2022 119
grudzień 2022 137
styczeń 2023 ? 137 * 0,6 + 119 * 0,3 + 114 * 0,1 = 129
luty 2023 ? 129 * 0,6 + 137 * 0,3 + 119 * 0,1 = 131
marzec 2023 ? 131 * 0,6 + 129 * 0,3 + 137 * 0,1 = 131

Wygładzanie liniowe

Ta metoda jest podobna do ważonej średniej ruchomej. Jednak zamiast ręcznego przypisywania wag używana jest formuła, a teraz wagi maleją liniowo. Ta metoda sprawdza się lepiej w przypadku prognoz krótkoterminowych dla dojrzałych produktów.

Waga dla jednego okresu poprzedzającego = 3/(n^2 + n)/2 = 3/(3^2 + 3)/2 = 3/6 = 0,5
Waga dla dwóch wcześniejszych okresów = 2/(n^2 + n)/2 = 2/(3^2 + 3)/2 = 2/6 = 0,3
Waga dla trzech wcześniejszych okresów = 1/(n^2 + n)/2 = 1/(3^2 + 3)/2 = 1/6 = 0,16

październik 2022 114
listopad 2022 119
grudzień 2022 137
styczeń 2023 ? 137 * 0,5 + 119 * 0,3 + 114 * 0,16 = 127
luty 2023 ? 127 * 0,5 + 137 * 0,3 * 119 * 0,16 = 129
marzec 2023 ? 129 * 0,5 + 127 * 0,3 * 137 * 0,16 = 130

Wnioski

Prognozy oparte są na danych historycznych i modelach. Nie są doskonałe; będą zawierać błędy, które mogą być spowodowane przez modele, dane lub interpretację wyników, ale mocne oszacowanie jest lepsze niż brak oszacowania.

W kolejnych postach przyjrzymy się bardziej zaawansowanym metodom prognozowania (takim jak wygładzanie wykładnicze, regresja najmniejszych kwadratów i inne), przeanalizujemy ich wady i zalety oraz sposób ich automatycznego generowania za pomocą systemów zarządzania zapasami.