Hva er nytt i Telesto!

Vi har fortsatt å jobbe hardt med Telesto App.
Her er hva som er nytt i denne utgivelsen:

Telesto v5.4.5 (iOS) Telesto v2.0.0 (Android) Telesto v4.1.6 (Desktop Edition)

NYTT

  • Produkter: Du kan nå filtrere produkter etter leverandør!
  • Fakturaer: ny status -> delvis sendt
  • Fakturaer: nye felt for hvert produkt -> sendt mengde og gjenværende mengde.
  • Fakturaer: filterordrer etter den nye statusen “delvis sendt”

FORBEDRET

  • Fakturaer: produktene blir nå uthevet når det ikke blir funnet nok mengde (når du merker en bestilling som sendt).
  • Bestillinger: forbedret sortering (nylig på toppen)

RETTET

  • Produkter: Bekreftelse på å slette transaksjoner eller ikke når du sletter et produkt, fungerer ikke som det skal.
  • Aktivitetslogg: tiden vises nå i tidssonen din

Takk for tilbakemeldingen og fortsatt støtte!