ไทย (TH)

มีอะไรใหม่ใน Telesto!

คุณได้พูด … และเรารับฟังแล้ว จากความคิดเห็นของคุณและความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเราได้ตัดสินใจที่จะทำการอัปเดตครั้งใหญ่บางอย่างรวมอยู่ในรุ่นนี้ ส่วนที่เหลือจะมาในสัปดาห์หน้า Telesto v5.2.4 (iOS) Telesto v1.7.4 (Android) Telesto v3.9.4 (รุ่นเดสก์ท็อป) ใหม่ รุ่นเดสก์ท็อปของ Telesto สามารถสร้างและดูตัวอย่าง PDF สำหรับรายงานใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อและรายการรับสินค้าได้แล้ว…