Telesto: Lagerhantering

Integration med
Shopify

Vi är glada att kunna meddela att ditt lagerkonto på Telesto nu kan synkroniseras med din Shopify-butik!

Denna integration hjälper dig att hantera alla dina produkter, beställningar och kunder på ett ställe. Allt förblir uppdaterat och korrekt. Så varför vänta? Prova det nu och se hur mycket det kan förbättra din webbutik.

Lagerhantering | Integration med Shopify
Lagerhantering | Integration med Shopify

Fördelar

Här är några stora fördelar med denna integration:

 • Automatisk lagersynkronisering: Håll koll på ditt lager på Telesto och Shopify automatiskt, så att du alltid vet dina lagernivåer.

 • Beställningssynkronisering: Beställ beställningar snabbt och effektivt genom att synkronisera dem från Shopify till ditt system.

 • Produktsynkronisering: Synkronisera enkelt produktinformation mellan Telesto och Shopify, vilket eliminerar behovet av dubbelarbete.

 • Realtidsuppdateringar: Håll dig uppdaterad med realtidsuppdateringar om dina beställningar och lagernivåer.

 • Undvik slut i lager och överförsäljning: Med lagersynlighet i realtid kan du tryggt sälja endast de artiklar som finns i lager, och undvika besvikelser eller överförsäljningssituationer.

Hur man ansluter

Att ansluta Shopify med Telesto är en enkel och kodfri process. Följ bara dessa steg för att komma igång:


I SHOPIFY:

 1. Gå till "Appar" ' > 'Utveckla appar' > 'Skapa en app' och ange appnamnet (t.ex. Telesto Inventory).
 2. I appkonfigurationen, under 'Admin API integration', klicka på 'Konfigurera' och ställ in följande behörigheter:
  • Läs kund
  • Skriv/läs inventering
  • Läs platser
  • Skriv/läs beställningar
  • Skriv/läs produktinformation
  • Skriv/läs produkter
 3. Knacka på knappen "Spara".
 4. Knacka nu på knappen "Installera app" uppe till höger.
 5. När du har installerat appen, gå till "API-uppgifter" och tryck på "Visa token en gång" för att kopiera åtkomsttoken på ett säkert sätt.

 6. IN TELESTO:
  1. Gå till 'Inställningar' > 'Integrationer' > 'Shopify'.
  2. Aktivera kryssrutan "Synkroniseringsstatus" för att aktivera tjänsten.
  3. Ange Shopify Store-URL och API-token.
  4. Anpassa behörigheterna genom att välja vad som ska synkroniseras.
  5. li>
  6. Spara dina ändringar så är du redo!

Vanliga frågor

Du kan enkelt stoppa det. Gå till inställningar > Integrationer > Shopify och avmarkera kryssrutan för synkstatus. Kom ihåg att spara dina inställningar.
Telesto hittar matchande SKU:er mellan dina produkter i Telesto och Shopify. Denna koppling är också viktig för korrekt orderimport.
Shopify-beställningar med "öppen"-status kommer att importeras till Telesto.
Systemet kommer automatiskt att uppdatera den nya statusen till Shopify omedelbart.
Ja, Shopify har sitt eget lagerhanteringsverktyg, men det kommer med vissa begränsningar. Om du driver ett större företag kan du behöva något mer robust för att optimera din försäljning på plattformen fullt ut.

Här är några begränsningar du kan stöta på när du använder Shopify utan ett externt lagerhanteringssystem:

 • Begränsad lagerspårning: Även om Shopify tillhandahåller grundläggande lagerspårningsfunktioner, det kanske inte räcker för vissa företag att effektivt övervaka lagernivåer och lagerrörelser.
 • Manuella lageruppdateringar: Shopifys lagerspårning är till största delen manuell, så du måste uppdatera lagernivåer manuellt när nya inventarier kommer eller order fullföljs. Denna manuella process kan vara tidskrävande och risk för fel, vilket leder till förlorad försäljning, missnöjda kunder och ökade kostnader.
 • Begränsad rapportering och analys: Även om Shopify erbjuder grundläggande rapportering och analysfunktioner, kanske de inte är tillräckliga för företag som kräver mer avancerade rapporter för att spåra försäljning, identifiera trender och upptäcka möjligheter.
 • Begränsad data = begränsade insikter: Shopifys funktion för lagerspårning behåller endast data från de senaste 90 dagarna. Även om det ger dig en ögonblicksbild av din nuvarande prestation, är historisk data väsentlig för välgrundat beslutsfattande och framtida planering.