Telesto er GDPR-klar.

Telesto | GDPR Den europeiske unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) beskytter den grunnleggende retten til personvern og beskyttelse av personopplysninger for personer i EU.

Vi opprettholder de strengeste retningslinjer for databeskyttelse og personvern for våre kunder, inkludert overholdelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).


Telesto-tjenester overholder GDPR.

Med kunder i nesten alle land i verden, følger vi den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Beskyttelse av kundenes informasjon og brukernes data er vår førsteprioritet hos Telesto. Som databehandler jobber vi kontinuerlig for å sikre vår løpende overholdelse av GDPR.


Hvilke skritt ble tatt av Telesto etter GDPR-kravene?

Vi har gjennomgått en grundig etterlevelse av GDPR og har tatt alle nødvendige skritt for å sikre beskyttelse av alle personopplysninger vi behandler. Noen av trinnene vi har tatt for å bli GDPR-kompatible inkluderer:

 • Oppdatert GDPR-kompatibel personvernerklæring

  Vi har også oppdaterte personvernerklæringen vår til å være i samsvar med GDPR. Vår nye personvernerklæring tilbyr åpenhet og informerer registrerte om hvilke personopplysninger som behandles av Telesto, hvem de deles med, og hvor lenge Telesto oppbevarer disse personopplysningene.

 • Dataoppbevaring.

  Gjøre det mulig for kundene våre å svare på forespørsler fra registrerte om å utøve personvernrettighetene sine, og slette eller anonymisere analysedata til brukere etter brukerens sletting. Vi har også implementert nye tidsplaner for oppbevaring av data for å sikre at personopplysninger bare oppbevares så lenge og forkastes på en sikker måte etter utløpet av oppbevaringsperioden.

 • Reaksjonsplanlegging for databrudd

  Vi samler inn et minimum av personopplysninger for å redusere risikoen og virkningen av ethvert brudd på personopplysninger for brukerne våre.

 • Gjennomgang av våre prosessorer

  Under vår overholdelsesgjennomgang har vi også gjennomgått alle tredjepartsbehandlere vi bruker for å sikre at de også tilbyr databeskyttelsen som kreves av GDPR.

 • Eksport av personopplysninger

  Under GDPR-lovgivningen kan kunder av Telesto be om eksport av all personlig identifiserbar informasjon knyttet til kontoen deres. For å be om en dataeksport, ta kontakt med support@telesto.app.

Hvor kan jeg lære mer om GDPR?

Tilleggsinformasjon er tilgjengelig på den offisielle GDPR-nettstedet til EU.