Telesto on GDPR-valmidus.

Telesto | GDPR Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR) kaitseb Euroopa Liidus elavate inimeste põhiõigust privaatsusele ja isikuandmete kaitsele.

Jälgime oma klientidele kõige rangemaid andmekaitse- ja privaatsuspoliitikaid, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) järgimine.


Telesto teenused vastavad GDPR-ile.

Klientide puhul peaaegu igas maailma riigis järgime andmekaitse üldmäärust (GDPR).

Meie klientide teabe ja nende kasutajate andmete kaitsmine on Telesto prioriteet number üks. Andmetöötlejana töötame pidevalt selle nimel, et tagada meie pidev vastavus GDPR-ile.


Milliseid samme Telesto GDPR-i nõudeid järgides astus?

Oleme läbinud põhjaliku GDPR-i vastavuse ülevaatuse ja oleme astunud kõik vajalikud meetmed, et tagada kõigi töödeldavate isikuandmete kaitse. Mõned sammud, mida oleme GDPR-iga ühilduvuse suunas astunud, on järgmised:

 • Värskendatud GDPR-iga ühilduv privaatsusteatis

  Värskendasime ka oma privaatsusteatist, et see vastaks GDPR-ile. Meie uus privaatsusteatis pakub läbipaistvust ja teavitab andmesubjekte sellest, milliseid isikuandmeid Telesto töötleb, kellega neid jagab ja kui kaua Telesto neid isikuandmeid säilitab.

 • Andmete säilitamine

  Võimaldada meie klientidel vastata andmesubjektide taotlustele kasutada oma privaatsusõigusi ning kasutajate analüütiliste andmete kustutamine või anonüümseks muutmine pärast kasutaja kustutamist. Samuti oleme juurutanud uued andmete säilitamise ajakava, et tagada isikuandmete säilitamine ainult selle aja jooksul ja pärast säilitamisperioodi lõppu turvaline kasutusest kõrvaldamine.

 • Andmerikkumistele reageerimise kavandamine

  Kogume minimaalselt isikuandmeid, et vähendada oma kasutajate isikuandmetega seotud rikkumise riski ja mõju.

 • Meie töötlejate ülevaatamine

  Kohtuvuse ülevaatuse käigus vaatasime üle ka kõik kolmandatest osapooltest töötlejad, mida me kasutame tagamaks, et nad pakuvad ka sellist andmekaitset, seda nõuab GDPR.

 • Isikuandmete eksport

  GDPR seadusandluse kohaselt saavad Telesto kliendid taotleda kogu nende kontoga seotud isikut tuvastava teabe eksporti. Andmete eksportimise taotlemiseks võtke ühendust support@telesto.app.

Kust ma saan GDPR-i kohta lisateavet?

Lisateavet leiate ametlikult Euroopa Liidu GDPR-i veebisait.